C2 ( Akademik Düzey)

Genel İngilizce eğitimi sonrasında oluşturulan akademik ingilizce programı, standart günlük yazışma dilinden çok daha farklıdır.

  • Akademik anlamdan makele okuyan veya çeviren,
  • Akademik anlamda alınacak olan  IELTS - TOEFL sınavlardan önce yazım tekniği konusunda eğitim almak isteyen,
  • Eğitimini yurt dışında tamamlamak isteyen,
  • Profesyonel olarak mail içeriği oluşturmak isteyen,öğrenci adaylarımızın katılım sağladığı özel ders programıdır.
  • Akademik anlamda Genel İngilizce bilgilerinizi teknik olarak nasıl kullanacağını aktarmaktadır.
  • Bir mail yazımı sırasında standart bilinen günlük hayatta ki ingilizce üzerinden değil daha profesyonel şekilde mail yazımı yapmanızı sağlamaktadır.
  • Bir toplantı hazırlığı yapan öğrencilerin toplantı metinleri daha profesyonel ingilizce ile hazırlama ve sunmasını sağlamaktadır.
  • Bir görüş,fikir beyan edilirken standart kelimeler üzerinden değil, daha akademik kelimeler kullanarak sözlü aktarım yapmanızı sağlamaktadır.
  • Bir makale metnini net şekilde akademik anlamda çeviri yapmanızı ve aynı zamanda yazmanızı sağlamaktadır.