C1 (Advanced)

 • Açık şekilde yapılmayan ve ilişkilerin sadece ima edildiği uzun konuşmaları takip edebilirim.
 • Biçem ve üstuptaki kaymaları dikkate alarak deyimsel ifadeleri anlayabilirim.
 • Ses kalitesi düşük ve tam olarak anlaşılmayan duyurulardan ne anlatılmak istendiğini çıkarabilirim. (Örneğin; istasyon ya da stadyumdaki duyurular )
 • Ürün ve hizmetlerin özellikleri ve kullanma talimatları gibi karmaşık teknik bilgiyi anlayabilirim.
 • Mesleki ve akademik olarak ilgi alanıma giren konulardaki dersleri, konuşmaları ve raporları, dilbilgisi ve söylem açısından karmaşık olsalar bile, anlayabilirim.
 • Fazla oranda sokak dili ve deyimlerin kullanıldığı filmleri çok çaba sarf etmeden anlayabilirim.
 • Uzun ve çaba gerektiren metinleri anlayabilir ve sözlü olarak özetleyebilirim.
 • Kendi mesleğimle ilgili bilimsel makaleleri okuyup anlayabilirim.
 • Bir ülke ya da şirket hakkındaki bir eleştiri yazısını okuyup anlayabilirim.
 • Fikirlerin tartışıldığı analizleri, raporları ve açıklamaları okuyabilirim.
 • Alanımdaki uzmanlık gerektiren özel metinlerdeki (Örneğin; araştırma raporları) bilgiyi, fikirleri anlayabilirim.
 • Yeniden okumaya zamanımın olması koşuluyla, ilgi alanımla alakalı olmasa da, yeni bir aracın kullanılması gibi karmaşık, uzun yapıları anlayabilirim.
 • Çağdaş edebi metinleri kolaylıkla okuyabilirim.
 • Hikayedeki somut anlamların dışına çıkarak soyut anlamları, fikirleri ve bağlantıları anlayabilirim.
 • Edebi çalışmaların sosyal, siyasi ve tarihi geçmişini belirleyebilirim.
 • Nadiren sözlük kullanarak herhangi bir kelimenin karşılığını okuyup anlayabilirim.
 • Dilli anadil olarak konuşan kişiler arasındaki diyalogları anlayabilirim.
 • Resmi ya da sivil bir kuruluşta, o ülkenin dilini bilmeyen bir kişiye tercümanlık yapabilirim.
 • Genel, mesleki ve akademik konularla ilgili akıcı, doğru ve etkili şekilde konuşabilirim.
 • Duygusal, imalı ya da esprili kavramlar bulunan konuşmalarda, dili esnek ve etkili şekilde kullanabilirim.
 • Fikirlerimi, düşüncelerimi açık şekilde ifade edebilir ve nedenlerini karmaşık cümlelerle ifade edebilirim.
 • Bir haber programında konuk ağırlayabilirim.
 • Karmaşık konularda açık ve detaylı tanıtımlar yapabilirim.
 • Bir spor karşılaşması sunabilirim.
 • Düğün, cenaze gibi ortamlarda hazırlık yapmadan tüm duygularımı ifade eden etkileyici bir konuşma yapabilirim.
 • Kişilik haklarımı savunabilirim. Bir mahkemede ifade verebilirim.
 • Uzun ve çaba gerektiren metinleri sözlü olarak özetleyebilirim.
 • Herhangi bir şeyin uzun ve detaylı tanımını yapabilir, konuları bütünleştirebilir, özel noktalar bulup uygun şekilde sonuçlandırabilirim.
 • Kişisel ya da mesleki konularda gerektiğinde hazırlanmış olan metnin dışına çıkıp, dinleyicilerin yönlendirdiği noktalar hakkında spontane olarak sunum yapabilirim.

 

Stratejiler

 • Söz almak, zaman kazanmak ve düşünürken söz hakkımı kaybetmemek için kullanılan çeşitli ifadeleri akıcı şekilde kullanabilirim.
 • Konuşmaya yaptığım katkıları başarıyla diğer konuşmacılarınkiyle ilişkilendirebilirim.
 • Dinleyenler farkına varmadan, hatırlayamadığım bir kelimeyi eşdeğer bir terimle değiştirebilirim.
 • B1 ve B2 düzeyinde öğrendiğim yabancı dil ile ilgili ders verebilirim.

 

Dil Özelliği

 • Hiç çaba göstermeden akıcı ve doğal bir şekilde bir konuşma yapabilirim.
 • Fikirlerimi bir araya getirmek için söylemek istediklerimi düzenlerken, açık , akıcı ve doğru şekilde bir konuşma yapabilirim.
 • Günlük dilde ihtiyacım olan kelimeleri bulmada zorluk çekmeden, isteklerimi ifade etmek ya da bir araya getirmek için araştırma yapmam gerekebilir.
 • Dil bilgisini doğru olarak kullanırım, hatalar çok nadir ve fark edilmesi zordur.
 • Başkasına bu dili orta düzeyde anlatacak ve öğretecek kadar hakimim.
 • Genel ve mesleki konularda açık ve arkadaşça bir tavırla kendimi yazarak ifade edebilirim.
 • Karmaşık bir konuyu açık ve iyi yapılanmış bir şekilde, önemli noktalara dikkati çekerek ifade edebilirim.
 • Herhangi bir konu ya da olayla ilgili yapılan yorumdaki bakış açılarını, ana fikri belirebilir ve nedenlerimi detaylı örneklerle destekleyerek ifade edebilirim.
 • Farklı kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getirip, tutarlı bir özetle ilişkilendirebilirim.
 • Bir mektupta; deneyimlerin duyguların ve olayların detaylı bir tanıtımını yapabilirim.
 • Resmi, doğru mektuplar yazabilirim.
 • Dil bilgisini doğru kullanarak metinler yazabilir ve kelimelerimi, üslubumu okuyucu, metin ve konu türüne göre çeşitlendirebilirim.
 • Okuyucunun aklındakine uygun bir üslup seçebilirim.
 • Kendi mesleğimle ilgili bilimsel ve detaylı makaleler yazabilirim.
 • Basit bir film senaryosu (sinopsis) yazabilirim.
 • Hukuki bir dilekçe ile mahkemeye başvurabilirim.
 • Bir eleştirimi yazıyla anlatabilir, fikirlerimi belirtebilirim.