B2 (Upper Intermediate)

 • Bilindik bir konu sunumunu doğrudan ve açık bir şekilde, alanımla ilgili bir dersi ya da konuşmayı takip edebilirim.
 • Standart dilin kullanıldığı radyo ve televizyon programlarını anlayabilir,konuşmacıların tavır ve tutumunu algılayabilirim.
 • Filmlerdeki standart diyalogları anlayabilirim.
 • Günlük konuşmalarda geçen soyut ve somut konuların karışık gramer ve söylemlerin temel fikrini anlayabilirim. Bunlara uzmanlık alanının teknik konuları ve tartışmalar da dahildir.
 • Anlamak için çeşitli stratejiler kullanabilirim, bunlara ana noktaları belirlemek için dinleme ve metinlerdeki ipuçlarını değerlendirme de dahildir.
 • İlgi alanıma ya da işimle bağlantılı konularda haber, makale ve röportajların önemini ve içeriğini hemen anlayabilir, incelemeye değer olup olmadığına karar verebilirim.
 • Uluslararası döviz borsalarındaki gelişmeleri yabancı bir televizyon kanalından takip edip ekrandaki teknik finansal bilgileri okuyabilirim.
 • Sözlük kullandığım zaman alanım dışında uzmanlık gerektiren özel makaleleri anlayabilirim.
 • Kültürel aktivite ( sinema, tiyatro, kitaplar, konserler) yorumları ve içeriğiyle ilgili bilgileri (haberleri) okuyabilir ve ana noktalarını özetleyebilirim.
 • Bir sözleşmenin ana hatlarını okuyarak anlayabilirim.
 • Medikal ürünlerin ve ilaçların prospektüslerini okuyup kapsamlı bilgi edinebilirim.
 • Elektronik cihazların kullanma talimatlarındaki teknik ifadeleri okuyup anlayabilirim.
 • Akademik veya ilgi alanıma giren konularda yazılmış mektupları okuyabilir ve önemli noktaları anlayabilirim.
 • Televizyon programları ve film alt yazılarını net olarak anlayabilirim.
 • Ayrıntılı bir ekspertiz raporunu okuyup anlayabilirim.
 • Ev, otel, araba kiralama ya da satın alma ile ilgili sözleşmeleri okuyarak anlayabilirim.
 • Kullanma kılavuzuna çabucak bakıp bir sorunun çözümü için gerekli olan açıklamaları bulup anlayabilirim.
 • Bir hikaye ya da oyundaki karakterlerin hareketlerinin nedenlerini ve bunların sonuçlarının konu üzerindeki etkilerini anlayabilirim.
 • Etkili bir şekilde konuşmayı başlatıp, devam ettirip sonuçlandırabilirim.
 • Kendi mesleğim hakkında ayrıntılı ve doğru bilgi verebilirim.
 • İlgi alanıma giren konularla ilgili ayrıntılı ve doğru bilgi verebilirim.
 • Yalnızca telefonda hizmet veren müşteri danışma hatlarını arayarak sorularımı sorabilir, sorularımı ayrıntılı bir şekilde anlatabilir, verilen yanıtları eksiksiz bir şekilde anlayabilirim.
 • Duygularımın hangi yoğunlukta olduğunu iletebilir, kişisel öneme sahip olayları ve deneyimleri belirtebilirim.
 • Genel konulardaki uzun bir konuşmaya açık ve mühadil bir tavırla dahil olabilirim.
 • Bildiğim bir konuda yapılan bir tartışmaya veya konuşmaya anladığımı onaylayarak ve diğer kişileride tartışmaya dahil ederek iştirak edebilirim.
 • Bilgiyi kontrol edip onaylayarak, ilginç cevapları takip edip bir röportaj yapabilirim.
 • İlgi alanıma giren farklı konularla ilgili açık ve ayrıntılı tanımlar yapabilirim.
 • Fikir, olay ve tartışmalı konuları içeren belgesel, röportaj ve haberlerden alınan kısa metinleri anlayabilir ve sözlü olarak özetleyebilirim.
 • Film veya oyundan alınan bir bölümdeki konuyu ve olayları anlayabilir sözlü olarak özetleyebilirim.
 • Fikirlerimle bağlantılı bir dizi mantıklı neden öne sürebilirim.
 • Herhangi bir konuda sunulan seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını anlayabilir, görüşlerimi bildirebilirim.
 • Sebep, sonuç ve belirsiz durumlarla ilgili fikir üretebilirim.
 • Bir kongre ya da açılışta konuşma yapabilirim.

 

Stratejiler

 • Ne söyleyeceğimi tasarlarken sıramı korumak ve zaman kazanmak için ‘’Bu, cevabı zor olan bir soru’’ gibi standart ifadeleri kullanabilirim.
 • ‘’En çok yapılan hatalar’’ listesini yapıp konuşma sırasında bilinçli olarak bu hataları gözlemleyebilirim.
 • A2 düzeyinde öğrendiğim yabancı dil ile ilgili ders verebilirim.

 

Dil özelliği

 • Ayrıntılı bilgi aktarabilirim.
 • Alanımla ilgili veya genel konularda kendimi ifade edebilmek için yeterli bilgiye sahibim.
 • Öğrendiğim dili ana dil olarak bilen ve ana dilimi bilmeyen birisine kendi dilimi başlangıç düzeyinde öğretebilirim. (İngilizce başlangıç düzeyinde Türkçe ders verebilirim.)
 • Bir haber hazırlayıp sunabilirim.
 • İlgi alanımla ilgili konularda açık ve ayrıntılı metinler yazabilirim. (kompozisyon, rapor ya da sunum metinleri)
 • Genel konulardaki makale özetlerini yazabilirim.
 • Farklı kaynaklar ya da medyadan gelen bilgileri özetleyebilirim.
 • Bir görüşe taraf olan veya karşı gelen nedenleri göstererek, bir durumu kompozisyon ve editöre mektup bölümünde irdeleyebilirim.
 • Herhangi bir konuda kesin noktalar üzerinde durup pekiştirici ayrıntılar da ekleyerek kompozisyon veya rapor şeklinde sistematik bir tartışma gerçekleştirebilirim.
 • Kurgusal veya gerçek olaylarla ilgili ayrıntılı ve kolayca okunabilir bir metin hazırlayabilirim.
 • Bir film ya da kitap hakkında kısa bir eleştiri yazabilirim.
 • Farklı duygular ve tutumlarla ilgili mektup yazabilir ve olayın -bana göre- önemli yanlarını açığa çıkarabilirim.
 • Bir sözleşmenin ana taslağını yazarak hazırlayabilirim.
 • Aldığım mal ya da hizmetle ilgili oldukça ayrıntılı bir şikayet veya teşekkür mektubu yazabilirim.
 • Uygun cümle yapılarını ve kelimeleri seçerek katılım sertifikası veya takdir belgesi hazırlayabilirim.